Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring op onze website te verbeteren. Lees hier onze privacy policy. Ik ga akkoord
Doe mee!

X3 - Hoe Hasselt Zorgstad begon

We leven niet in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperk. In de zorgsector is dat niet anders. Maatschappelijke en technologische evoluties volgen elkaar razendsnel op. Enkel door samen te werken, kunnen we een kwaliteitsvolle en warme zorg blijven garanderen. Zorg en gezondheid zijn bovendien meer dan een goed georganiseerde sector. Gezondheid en welzijn zijn een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid van zorgprofessionals, overheden, onderwijs, bedrijven én burgers. Om die reden startten burgemeester Nadja Vananroye (stad Hasselt), dr. Yves Breysem (Jessa Ziekenhuis) en Ben Lambrechts (Hogeschool PXL) het initiatief Hasselt Zorgstad.

Hasselt Zorgstad - Initiatiefnemers

Hasselt Zorgstad wil de complexe uitdagingen rond zorg, gezondheid en welzijn gezamenlijk aanpakken, door te verbinden. Burgemeester Nadja Vananroye: “In de zorg is alles met elkaar verbonden. Een dergelijke maatschappelijke uitdaging kan nooit door één enkele organisatie worden aangepakt. Met het Jessa Ziekenhuis en Hogeschool PXL heeft stad Hasselt de juiste partners aan boord om van Hasselt een gezonde en zorgzame stad te maken. Gezond zolang het kan, de beste zorg wanneer die nodig is. Daar willen we met heel de sector voor zorgen.”

Hasselt heeft alles wat een zorgstad nodig heeft: een groot supraregionaal referentieziekenhuis, opleidingen in de zorg op alle onderwijsniveaus, een grote huisartsenkring en goed samenwerkende eerstelijnszorg, een uitgebreid aanbod ouderenzorg, thuiszorgdiensten, een welzijnscampus en tal van middenveldorganisaties en vrijwilligersverenigingen in de zorg en in de brede welzijnssector. Bovendien zijn er tal van bedrijven actief in zorggerelateerde producten en diensten. Directeur PXL Ben Lambrechts: “Als we naar Google Maps kijken, zien we dat in Hasselt alle zorg die we nodig hebben aanwezig is. Hasselt is al een zorgstad. Maar door de verbindingen nadrukkelijk te leggen en connecties aan te scherpen, gaan we in Hasselt een stap verder. Zo garanderen we zorg in de toekomst.”

Dr. Yves Breysem (Jessa Ziekenhuis): “Enkel door samen te werken over de grenzen heen kunnen we warme en kwaliteitsvolle zorg garanderen en kunnen we de uitdagingen van de toekomst aan. We moeten tegelijkertijd de meest kwaliteitsvolle zorg bieden voor de patiënt, de gezondheid van de ganse bevolking verbeteren, aandacht hebben voor de zorgprofessional en dit alles moet efficiënt en dus tegen een zo laag mogelijke kostprijs.”

Stad Hasselt, Jessa Ziekenhuis en Hogeschool PXL willen Hasselt Zorgstad samen bouwen met gans de sector. Ze brengen de juiste mensen samen en creëren zo de juiste sfeer voor échte sociale innovatie.

Hasselt Zorgstad, dat is samen zorgen voor morgen. Dat is het verbinden van zorgorganisaties, overheid, kennisinstellingen, bedrijven én burgers. Door het verbinden van mensen, organisaties en acties wordt er collectieve impact gecreëerd. Projectcoördinator Karoline Lenaers: “We werken vandaag al met heel velen aan een gezonde en zorgzame stad. Door het verbinden van deze kleine individuele pareltjes, brengen we samenhang in de veelheid aan initiatieven en behalen we ook de juiste schaal om impact te hebben. Het klinkt simpel, maar de meerwaarde zit vaak in het beter verbinden en implementeren van wat er al is. Hasselt Zorgstad volgt de principes van ‘collective impact’, een model waarbij belangrijke maar vooral maatschappelijke actoren zich engageren voor een gezamenlijke agenda om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. De meerwaarde schuilt in het verbinden en afstemmen van acties die elkaar kunnen versterken en zo ervoor te zorgen dat 1 + 1 = 3.”

Vanuit de missie ‘kwalitatieve zorg voor jong en oud’ bouwt het stadsbestuur letterlijk en figuurlijk aan een Zorgstad. De beleidsnota van het stadsbestuur 2013-2018 stelt dat Hasselt een Zorgstad moet zijn waar kwalitatieve zorg geboden wordt aan alle inwoners. Stad Hasselt en OCMW werken samen aan een zorgzame en warme stad, die er is voor iedereen. Stad Hasselt wil met het project Hasselt Zorgstad de juiste voorwaarden en verbindingen installeren om duurzame verandering op het vlak van zorg, gezondheid en welzijn mogelijk te maken.

Het Jessa Ziekenhuis biedt als een van de grootste Vlaamse ziekenhuizen topklinische geneeskunde en hoogkwalitatieve patiëntenzorg. Jessa wil de beste behandeling en zorg bieden met als centrale waarden patiëntvriendelijkheid en veiligheid. Omdat Jessa gelooft dat samen sterker betekent, is er een nauwe samenwerking met de eerstelijnszorg, andere ziekenhuizen, universiteiten en hogescholen waarmee duurzame relaties worden aangegaan vanuit een visie van subsidiariteit. Het continue streven naar de hoogste kwaliteit staat een warme en betrokken zorg niet in de weg; de patiënt en zijn verwijzer en omgeving zijn partners in het zorgproces.

Hogeschool PXL professionaliseert mensen en organisaties en draagt bij aan welvaart en welzijn. Hogeschool PXL wil door een sterke verwevenheid van het onderwijs, onderzoek en dienstverlening en beoefening van de kunsten haar studenten, medewerkers en organisaties in cocreatie laten uitgroeien tot excellente professionals. De visie van Hogeschool PXL is gebaseerd op het X-factormodel en omhelst vier statements die als kompas fungeren: (em)passie, ondernemend & innovatief, (internationaal) samen(net)werking en multidisciplinariteit.

Blijf op de hoogte

We hebben je inschrijving goed ontvangen!
Dit e-mailadres staat al in onze mailinglijst.