Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring op onze website te verbeteren. Lees hier onze privacy policy. Ik ga akkoord
Doe mee!

Digitale X-avond Mantelzorgvriendelijk Hasselt

Door toenemende aandacht voor vermaatschappelijking van de zorg en buurtgerichte zorg wordt de druk op mantelzorgers steeds hoger. Sinds kort verwelkomen we de Mantelzorghub De Hazelmantel in Hasselt. Met deze hub trachten we in afstemming met partners en mantelzorgers een gerichte ondersteuning aan te bieden. Tegen het einde van 2021 willen we graag een mantelzorgplan op tafel hebben liggen. In dit plan willen we ons focussen op het kennen, versterken, verbinden en waarderen van Hasseltse mantelzorgers en het hulp- en dienstverleningsnetwerk rondom hun.

Deze x-avond vormde het sluitstuk van een participatief traject dat we onder begeleiding van IDROPS zijn aangegaan om de Mantelzorghub te installeren. Tijdens deze avond informeerde we jullie over het afgelegde traject. Wie hier graag meer over wil weten kan steeds terecht bij mantelzorg@hasselt.be.

Het doorlopen traject en de input van deze avond zullen het actiegericht mantelzorgplan vormen dat we tussen 2022 en 2025 trachten waar te maken!

Digitale X-avond Mantelzorgvriendelijk Hasselt

Samenvatting van deze avond:

Er werden 3 van de 4 gesprekstafels behandeld. We geven graag de grote lijnen per tafel weer in onderstaand overzicht. Wie graag een uitgebreid verslag wenst te ontvangen, kan dit opvragen via: zorgstad@hasselt.be.  

Meer informatie rond Mantelzorg? Graag in de toekomst op de hoogte van acties en activiteiten over en voor mantelzorgers? Aarzel dan zeker niet en contacteer onze mantelzorgcoördinatoren Hilde en Elodie via mantelzorg@hasselt.be

1. Kennis en Informatie

Op welke manier kunnen we kennis rond mantelzorg verbreden? Hoe kunnen stakeholders op de hoogte blijven van elkaars aanbod? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mantelzorgers kwalitatief geïnformeerd worden over alles dat hen aanbelangt en zodat ze weten waar ze hiervoor terecht kunnen?

Wat loopt goed vandaag? Wat kan beter? Bij welke van voorgaande opgesomde problemen ervaren we het meeste last? Dit probleem herformuleren we tot een uitdaging. Voor deze tafel werd dat de volgende:

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de mantelzorger niet zelf achter alle hulpmiddelen waar de mantelzorger recht op heeft, aan moet gaan ?

Hoe kunnen we dit oplossen? Welke oplossingen zouden het meest beantwoorden aan bovenstaande uitdaging? Er werden 2 mogelijkse oplossingen gekozen om verder op te werken:

  • De eerstelijnszone (verpleging, huisarts, maatschappelijk werkers, kinesisten …): als deze mensen de goede informatie zouden hebben, zou dat een wereld van verschil maken. Zij kunnen ook hoogbejaarde mensen beter informeren. Want, meestal luisteren de patiënten en de mantelzorgers ook naar de dokter, verpleger…  
  • Rond financiële tegemoetkomingen zou automatische rechtentoekenning een goede oplossing zijn. Dat is een ambitieuze oplossing maar zou tegemoetkomen aan de uitdaging. 

Voor deze oplossingen werden gerichte acties geformuleerd

(zie uitgebreid verslag voor meer informatie rond geformuleerde problemen, oplossingen, acties). 

 

2. Versterking en Signalisatie

Hoe kunnen we het taboe dat bestaat rond mantelzorg doorbreken? Op welke manier kunnen we mantelzorgers versterken? Hoe kunnen we de samenwerking tussen de stad, stakeholders en het ziekenhuis bevorderen in functie van goede doorverwijzing van de mantelzorger die op zoek is naar bijkomende ondersteuning bij een toename van de zorgzwaarte? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de noden van mantelzorgers effectief beantwoord worden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de problemen waar mantelzorgers op botsen, het risico op overbelasting en de specifieke ondersteuningsnoden tijdig gesignaleerd worden?

Wat loopt goed vandaag? Wat kan beter? Bij welke van voorgaande opgesomde problemen ervaren we het meeste last? Dit probleem herformuleren we tot een uitdaging. Voor deze tafel werd dat de volgende:

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wegen naar voordelen naar mantelzorgers versoepeld worden en voordelen zelf duidelijk zijn?

Hoe kunnen we dit oplossen? Welke oplossingen zouden het meest beantwoorden aan bovenstaande uitdaging? Er werd 1 oplossing verder uitgewerkt:

  • Aanpassing regelement mantelzorgtoelage

Voor deze oplossingen werden gerichte acties geformuleerd

(zie uitgebreid verslag voor meer informatie rond geformuleerde problemen, oplossingen, acties). 

3. Waardering en Erkenning 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mantelzorgers zich meer gewaardeerd voelen voor de taken die ze opnemen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mantelzorg op een lokaal niveau nog meer onder de aandacht komt zodat meer inwoners zich als mantelzorger herkennen en zodat de mantelzorgers het gevoel krijgen dat hun zorg gewaardeerd wordt?

Wat loopt goed vandaag? Wat kan beter? Bij welke van voorgaande opgesomde problemen ervaren we het meeste last? Dit probleem herformuleren we tot een uitdaging. Voor deze tafel werden dat de volgende:

  • Uitdaging 1: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mantelzorgers meer gewaardeerd worden ?
  • Uitdaging 2: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er een betere balans komt tussen werk zorg- privé voor mantelzorgers?
  • UIitdaging 3: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er een centraal overzicht is voor mantelzorgers?

Hoe kunnen we dit oplossen? Welke oplossingen zouden het meest beantwoorden aan bovenstaande uitdaging? Er was niet voldoende ruimte om per uitdaging een prioritaire oplossing te kiezen waar concrete acties aan gekoppeld konden worden. Wel zijn in de vorige stap van de methodiek verschillende oplossingen aan bod gekomen:

Uitdaging 1: Checklist/flowchart, Centrale casemanager, Automatische rechtentoekenning, Digitaal en fysieke dragers combineren, Gegevensdeling tussen verschillende organisaties die instaan voor zorgbehoevende of mantelzorger, Sensibiliseren rond wat is mantelzorg- waar krijgen mantelzorgers mee te maken, Sensibiliseren rond ziektebeelden

Uitdaging 2: Meer informatie rond dagcentra, Persoonlijke assistentie budgetten om zorg/ondersteuning te kunnen inkopen, Meer aandacht voor weerbots bij mantelzorger als zorgbehoevende naar een WZC gaat/ of bij zware diagnose, Psycho- sociale ondersteuning, Begrip van werkgever

Uitdaging 3: Sensibiliseren rond wat is mantelzorg- waar krijgen mantelzorgers mee te maken, Sensibiliseren rond ziektebeelden, Basisinkomen of financiële tussenkomst , Psycho- sociale ondersteuning, Inzet op zelfzorg

Voor deze oplossingen werden nog geen gerichte acties geformuleerd wegens tijdsgebrek. 

(zie uitgebreid verslag voor meer informatie rond geformuleerde problemen)

Blijf op de hoogte

We hebben je inschrijving goed ontvangen!
Dit e-mailadres staat al in onze mailinglijst.