Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring op onze website te verbeteren. Lees hier onze privacy policy. Ik ga akkoord
Doe mee!

De 5 actiedomeinen van Hasselt Zorgstad

10/01/2018

Hasselt Zorgstad bouwen we niet alleen. Daarom connecteren we alle Hasselaren met een groot hart voor zorg. De inzet en toewijding van duizenden professionals en vrijwilligers in onze stad moeten iederéén inspireren om mee te zorgen voor morgen. Samen dragen we de visie van Hasselt Zorgstad uit, verbinden we mensen en projecten en delen we kennis, acties en ervaringen.

Gezondheidsvaardige stad:

“Hasselaren aanmoedigen om gezond te leven en voor zichzelf en elkaar te zorgen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren.” Zorg en gezondheid zitten in het DNA van Hasselt Zorgstad. Gezondheidsvaardig betekent dat mensen hun eigen gezondheid kunnen bevorderen of behouden doordat ze informatie krijgen, begrijpen en kunnen toepassen. Hasselt Zorgstad wil inzetten op gezondheidspromotie en ziektepreventie, maar ook op patiëntenbetrokkenheid door het sensibiliseren, opleiden en begeleiden van patiënten en cliënten bij een zorgbehandeling. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat alle Hasselaren een actieve rol kunnen opnemen in hun gezondheid en eventueel zorgproces. Gezond zolang het kan, de beste zorg wanneer die nodig is.

Toegankelijke zorgstad:

“Drempels in zorg en dienstverlening verlagen en zorg letterlijk in kaart brengen en verbinden zodat iedereen zijn weg naar de juiste zorg vindt.” Een zorgstad is toegankelijk en gastvrij. Elke inwoner vindt zijn weg in het zorglandschap. Met deze pijler willen we drempels naar zorg en dienstverlening verlagen en bewaken dat iedereen de zorg en hulp krijgt die hij nodig heeft. Toegankelijke zorg gaat verder dan zorginstellingen en welzijnsorganisaties maar is voelbaar in heel de stad en haar dienstverlening. Hasselt is een stad voor iedereen en omarmt de principes van universal design. Toegankelijke zorgstad betekent ook warme zorg, die mensen centraal stelt.

Ruimte voor zorg:

“Ruimte creëren voor een gezonde en zorgzame omgeving voor iedereen die woont, werkt of speelt in Hasselt.” Stadsontwikkeling en zorg gaan hand in hand. Hasselt Zorgstad wil bijdragen aan een dynamische leefomgeving waarin elke Hasselaar zich thuisvoelt, zich gezond kan gedragen en zijn weg vindt wanneer hij zorg nodig heeft. Hasselt wil zijn ruimte slim inrichten en zo ook sociale cohesie versterken. Ruimte voor zorg betekent ook ruimte voor nabije zorg en ruimte om te ontmoeten. Zo bouwen we aan een warme stad en zetten we in op vermaatschappelijking van zorg.

Gezond werken:

“Gezond naar én aan het werk.” Werken (en het hebben van werk) en gezondheid zijn nauw verbonden. Hasselt Zorgstad wil bijdragen aan het creëren van gezonde werkplekken in onze stad en wil hierrond kennis en expertise bundelen. De ideeën rond werkbaar werk en innovatieve arbeidsorganisatie worden vertaald op Hasseltse leest. De zorg voor zorgverstrekkers krijgt speciale aandacht. Zorgprofessionals dragen elke dag bij aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Daarbij mogen we de gezondheid en het welzijn van de zorgprofessionals zelf niet vergeten. Hasselt Zorgstad heeft als ambitie om waarderende en stimulerende werkomgevingen te creëren door ook in dit domein meer te leren van elkaar.

Iedereen in beweging:

“Iedereen in beweging voor Hasselt Zorgstad en meer beweging voor elke Hasselaar.” Voldoende beweging is onlosmakelijk verbonden met een goede gezondheid en is vaak een belangrijk onderdeel van een zorgproces. Om alle Hasselaren in beweging te krijgen, is een blijvende inzet en multidisciplinaire samenwerking essentieel. Vanuit alle sectoren willen we in het kader van Hasselt Zorgstad op zoek gaan naar efficiënte strategieën zodat elke Hasselaar de beweegnorm haalt. Een uitnodigende infrastructuur die bewegen vanzelfsprekend maakt, is een belangrijke hefboom en een wezenlijk kenmerk van een zorgstad. Hasselt Zorgstad wil mensen in beweging krijgen, letterlijk én figuurlijk.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte

We hebben je inschrijving goed ontvangen!
Dit e-mailadres staat al in onze mailinglijst.