Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring op onze website te verbeteren. Lees hier onze privacy policy. Ik ga akkoord
Doe mee!

Een lokaal net werkt!

Omschrijving
Zou het niet mooi zijn mocht elke 80-plusser die nog thuis woont, 3 telefoonnummers binnen handbereik hebben van mensen die vlakbij wonen? Het project 'Een lokaal net werkt' wil kwetsbare ouderen verbinden met mensen in de buurt. Soms is er een snelle klus en is er geen familie of zorgprofessional in de buurt... dat hoeft ook niet; kleine zorgen kunnen opgevangen worden door de buren! Dit 'kleine helpen' kan over vanalles gaan: de post binnenbrengen bij slecht weer, een lampje herstellen, vervoer naar het kerkhof, sneeuwruimen, ... Dankzij kleine lokale netwerkjes verhogen we de zelfredzaamheid van onze ouderen én versterken we de sociale cohesie in de wijken. Dit project werd op initiatief van Hasselt Zorgstad geschreven door stad/OCMW Hasselt, Hogeschool PXL, Jessa Ziekenhuis, Herkenrode huisartsenkring vzw en LISTEL en ontving begin 2018 subsidies van de Koning Boudewijnstichting voor een pilootpoject in de Sint-Hubertuswijk in Runkst. Vzw IN-Z voert het project uit en heeft brugfiguur Magda Stevens ingeschakeld om de ouderen in de wijk te koppelen aan buurtbewoners, in nauwe samenwerking met wijkwerker Yves Putzeys van stad Hasselt. 
Initiatiefnemers
Website
Bijdrage
Mijn actie draagt bij aan:
Gezondheidsvaardig Hasselt
Toegankelijke zorgstad
Maatschappelijke impact
Op 1 januari 2017 was 6,6% (5 070 inwoners) van de Hasseltse bevolking ouder dan 80 jaar. Net zoals in andere Vlaamse steden, zal dit aantal de komende jaren groeien. Uit een eerdere bevraging (2015) weten we dat er ook in onze stad kwetsbare 80 plussers zijn: 2,6 % van de toen gecontacteerde 84 plussers kon in noodgevallen niemand contacteren. Bij 1,2 % van hen kwam er nooit iemand langs en bij bijna 6 % gebeurde dat minder dan 1 keer per week. Dit betekent dat steeds meer ouderen vereenzamen en daar wil Hasselt Zorgstad iets aan doen! Door kwetsbare ouderen actief te koppelen aan 3 mensen in de buurt, willen de projectpartners zowel de zelfredzaamheid van ouderen stimuleren als meer/betere aansluiting met de buurt/wijk waarin ze wonen. Samen bouwen we aan een toegankelijke, gezondheidsvaardige en vooral warme zorgstad! Het project start als pilootproject in de Sint-Hubertuswijk in Runkst. In die wijk koppelen we 80 plussers aan mensen uit de buurt, dat kunnen 18 tot 68 jarigen zijn. Hierbij focussen we in het bijzonder op de kwetsbare thuiswonende 80 plussers in deze wijk, dat is een potentiële groep van 250 ouderen. We willen jong en oud, autochtoon en allochtoon, arm en bemiddeld met elkaar verbinden en zo een beter en vooral warmer ouderenzorgaanbod organiseren. Inwoners van de Sint-Hubertuswijk Runkst die interesse hebben om hun steentje bij te dragen aan dit project, kunnen contact opnemen met de projectverantwoordelijke, Katelijne Truyens van in-z vzw.
Doelgroep
Ouderen
Andere, nl. omwonenden
Locatie
Hasselt
Duur
Langlopend
Vanaf 31/01/2018
Deel deze actie

Blijf op de hoogte

We hebben je inschrijving goed ontvangen!
Dit e-mailadres staat al in onze mailinglijst.