Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring op onze website te verbeteren. Lees hier onze privacy policy. Ik ga akkoord
Doe mee!

Buurtopbouwtraject Ter Hilst 2018

Omschrijving
Een eerst buurtopbouwtraject in Ter Hilst werd doorlopen in 2014-2015 samen met 30 partners uit 16 verschillende organisaties. Via een evaluatie van het vorige buurtopbouwtraject in het najaar 2017 worden vanaf 2018 nieuwe plannen gesmeed om de leefbaarheid en sociale cohesie in deze wijk te versterken, met nóg meer acties en nóg meer partners. De wijk Ter Hilst wordt geconfronteerd met een kwetsbaarheid die zich laat voelen op verschillende domeinen. Maar de kentering is, dankzij de samenwerking tussen al die domeinen, ingezet. Vanuit het netwerk Hasselt Zorgstad en op vraag van de bewoners, wordt in de volgende fase van het buurtopbouwtraject ook de domeinen zorg en gezondheid sterker opgenomen in de samenwerking. 
Initiatiefnemer
Contactpersoon
Erika Dekens
Bijdrage
Mijn actie draagt bij aan:
Gezondheidsvaardig Hasselt
Toegankelijke zorgstad
Ruimte voor zorg
Maatschappelijke impact
Sinds de start van het buurtopbouwtraject in 2014-2015 vonden er maar liefst 189 initiatieven plaats die de leefbaarheid in Ter Hilst ten goede komen. Van een propere wijk, tot nieuwe infrastructuur, ontmoetingsmomenten in en rond het buurthuis, samenlevingsbevorderende activiteiten voor jong en oud, …. En ook een intense samenwerking met de politionele diensten om de veiligheid in de wijk te verbeteren. In het najaar van 2017 vond een bewoners- en partnerbevraging bij die leidt tot nieuwe prioriteiten binnen het buurtopbouwtraject. Een van de thema’s die meer aandacht moet krijgen is gezondheid (en zorg). Dankzij het opmaken van een wijkgezondheidsprofiel vergroot onze kennis en bewustzijn van dit thema en haar verwevenheid met andere thema’s zoals huisvesting, onderwijs of arbeidsmarkt. In dialoog met de bewoners én partners zal er in 2018 gewerkt worden rond dit thema. Het buurtopbouwtraject in Ter Hilst wil de leefbaarheid van deze wijk versterken maar ook ieders bijdrage daaraan zichtbaar maken, van bewoners tot diverse organisaties binnen de domeinen samenleven, veiligheid, dienstverlening, gezin, onderwijs, gezondheid en zorg. Bewoners kunnen participeren via diverse activiteiten in de wijk en door actieve deelname in de focusgroep. Partners kunnen aansluiten bij het platformoverleg en van daaruit hun betrokkenheid in deze wijk aanvatten of versterken. Aanspreekpunten binnen de wijk zijn straathoekwerker Stefan Surowiec, wijkwerker Murside Demirsoy en wijkmanager Erika Dekens.
Doelgroep
Andere, nl. bewoners Ter Hilst
Locatie
Hasselt
Duur
Langlopend
Vanaf 01/01/2014
Deel deze actie

Blijf op de hoogte

We hebben je inschrijving goed ontvangen!
Dit e-mailadres staat al in onze mailinglijst.